Media

Wat we doen

Via Visie voor Israel & The Joseph Storehouse voorzien we in hulp aan de arme en behoeftige mensen, Joden zowel als Arabieren, die wonen in het land Israël.