Akcja tortnister

Nasz cel

8000 tornistrów po 20€/rok

NA CO?

By dać dzieciom szkolnym nowe tornistry, podręczniki i przybory szkolne, by zwalczyć biedę zwłaszcza wśród dzieci.

0

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.