Ci którzy przeżyli Holocaust

Nasz cel

1000 Bony towarowe za 130€/rok

NA CO?

Celem: wspomożenie tych, którzy przetrwali Holokaust i przez nasze działanie wyrazić im miłość.

0

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.