Wykształcenie

Nasz cel

50 stypendiów rocznie

NA CO?

By wspomóc finansowo poszkodowanych uczniów, żeby mogli osiągnąć sukces.

0

DOTĄD WPŁYNĘŁO
Liczby odzwierciedlają tylko dary przelane poprzez strony internetowe. Inne przelewy nie są uwzględnione.